22 Jun 2017

Tam iş qrafiki Systems Administrator

Access Bank – Posted by adminBakı, Azerbaijan

accessbank

Job Description

Systems Administrator

Responsibilities

Be the main point of contact within IT for support/administration of the infrastructure and applications environment
Evaluation, installation, testing and configuration of hardware and software
Hardware inventory control and asset management
Monitoring of systems availability and utilization

Required Skills

Expert knowledge and experience with Windows and Linux systems
Experience with Automating manual processes using Power Shell or other tools is essential
Banking Industry domain knowledge
Experience in:
VMWare ESX(i) and vSphere
Microsoft Exchange
Backup and disaster recovery
Microsoft SQL Server
Microsoft Active Directory & Group Policy
SAN/NAS storage administration
Enterprise server hardware
Anti-malware platforms
Network switch, router and firewall management
Good command of English
Fluency in Azeri or Russian

Системный администратор

Обязанности

Обеспечение ИТ поддержки / администрирования инфраструктуры и сред приложений
Оценка, установка, тестирование и настройка аппаратного и программного обеспечения
Контроль за инвентарем оборудования, управление ИТ активами
Мониторинг доступности и использования систем

Требования

Экспертные знания и опыт работы в системах Windows и Linux
Опыт автоматизации ручных процессов с использованием Power Shell или других инструментов
Базовые знания Банковского Дела
Наличие опыта с:
VMWare ESX(i) и vSphere
Microsoft Exchange
Резервным копированием и аварийным восстановлением
Microsoft SQL Server
Microsoft Active Directory & Group Policy
Администрированием SAN/NAS
Серверным оборудованием
Платформами для защиты от вредоносного ПО
Управлением сетевыми коммутаторами, маршрутизаторами и брандмауэрами
Хорошее знание английского языка
Свободное владение азербайджанским или русским языками

Заинтересованные лица могут отправить  форму автобиографии (CV) на электронный адрес: cv@accessbank.az

Просьба указать название вакансии в теме письма.

Sistem Inzibatçısı

Öhdəliklər

İT dəstək, infrastrukturun və sistemlərin idarə edilməsi
Avadanlığın və proqram təminatın quraşdırılması, yoxlanması və konfiqurasiyası
Avadanlıq inventarına nəzarət, İT aktivlərin uçotu
Sistemlərin mövcudluğun və istifadəsinin monitorinqi

Tələblər

Windows və Linux sistemlərdə ekspert səviyyəsində biliyi və təcrübəsi
PowerShell və ya digər vasitələrdən istifadə etməklə proseslərin avtomatlaşdırılması təcrübəsi vacibdir
Bank işi əsasların biliyi
Aşağıdakılar ilə iş təcrübəsi:
VMWare ESX(i) və vSphere
Microsoft Exchange
Ehtiyat nusxələrin yaradılması və bərpa olunması
Microsoft SQL Server
Microsoft Active Directory & Group Policy
SAN/NAS saxlama sistəmlərin idarə edilməsi
Serverlərin idarə edilməsi
Anti-malware platformaları
Şəbəkə sviçin, ruterın və fayrvolun idarə edilməsi
İngilis dili biliyinin səviyyəsi – yaxşı
Azərbaycan və rus dilinin sərbəst bilməsi

Maraqlanan şəxslər öz CV formalarını cv@accessbank.az elektron poçt ünvanına göndərə bilər.

Xahiş olunur CV göndərdikdə “subject” (mövzu) hissəsində müraciət etdiyiniz vakansiyanın adını qeyd edəsiniz.

Share This:

Job Categories: Sistem administrasiya. İş qrafiki: Tam iş qrafiki. Job expires in Endless.

302 total views, 1 today

Apply for this Job